HØYDE­KONFERANSEN


Høydekonferansen har siden 2007 samlet næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”.

Høydekonferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Hva mener bransjen om HØYDE­KONFERANSEN?

Hvor viktig er Høydekonferansen for HMS-arbeidet i bransjen?

Screenshot 2021-05-09 at 07.01.42

Ønsker du å delta på en ny webinarserie for Høydekonferansen dersom vi arrangerer dette høsten 2021?

Screenshot 2021-05-09 at 07.03.34

Myndighetene inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

Høsten 2021 møtes vi ikke fysisk på et konferansehotell, men vi setter i stedet opp en serie med live webinarer med diskusjoner og faglige foredrag fra aktører i bransjen.

Deltakelse på Høydekonferansen er gratis, takket være konferansens sponsorer.

Påmelding

Sponsorer:

Europower Energi logo-4
AAK Safety

ØNSKER DIN ORGANISASJON Å DELTA SOM SPONSOR AV HØYDE­KONFERANSEN

SE 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OM SPONSORPAKKE

Erfarings­overføring på tvers av bransjer

Energibransjen
Olje- og gass
Bygg- og anlegg

Programkomité

 • Anne Sørum, overingeniør, Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
 • Sigmund Andreassen, Overingeniør, Petroleumstilsynet
 • Tore Rønstad, SOFT Sertifisering
 • Per Åge Nymann, Markedsdirektør, Nettpartner
 • Lene Jønnson, Daglig leder, Samarbeid for Sikkerhet i Bygg- og Anlegg
 • Fredrik Vinnes, Safety advisor, Lundin Energy Norway
 • Mats Stoveland Hauge, Fagansvarlig for arbeid i høyden i Statnett
 • Karianne Burhol, Avdelingsleder, Byggeledelse ledning, Statnett
 • Leif Røv, Daglig leder, Vertikalservice
 • Odd-Roar Wiik, Kunderådgiver , AAK Safety
 • Chul Christian Aamodt, Kommersiell leder, Europower