Facebook Live Event 03-2

 

Energibransjen er under angrep, og mangelfull kunnskap og naivitet preger bransjen

Hva er konsekvensen dersom norsk energiforsyning rammes av et omfattende hackerangrep? Og hvordan jobber energibransjen for å redusere sannsynligheten for at noen lykkes?
 
Den 21. juni kl 11.00 til 12.00 møter du:
  • Watchcom Security Group AS v/Christopher Kiønig, Strategic Security Advisor
  • KraftCERT v/Margrete Raaum,  Daglig leder
  • NSM, Nasjonalt Cyberssikkerhetssenter v/Harald Næss, Leder rådgivning Nasjonalt Cybersikkerhetsenter.

Debatten ledes av Fredrik Kveen, Markedssjef i Europower. 

Webinarserien fortsetter etter sommeren, med blant annet Energi Norge og Microsoft. 

Påmelding til ENERGIDEBATTEN

Vi debatterer, belyser og forklarer de temaene bransjen er opptatt av akkurat nå 

ENERGIDEBATTEN spilles inn i live studio hos enerWE Partner, og vi besøker digitale og fysiske arrangementer med live ENERGIDEBATT på scenen.

Registrer deg under for å kunne stille spørsmål til deltakerne underveis i livesendingen.

Om Watchcom:

Med over 300 sikkerhetskonsulenter i Norden, gir vi bistand og råd innen alle aspekter av informasjonssikkerhet. Vi bruker teknologi, innovasjon, samarbeid og lidenskap for å bidra til et tryggere samfunn. 

Om KraftCERT:

KraftCERT ble stiftet av Statnett, Statkraft og Hafslund etter initiativ fra NorCERT og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å være en støtte for hele kraftbransjen både i forebyggende arbeide og i håndtering av hendelser. Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering for medlemmenes behov, og innehar spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen som skal kunne hjelpe medlemmene. KraftCERT jobber for en god, sikker og effektiv informasjonsdeling mellom relevante selskaper nasjonalt og internasjonalt.

Om NSM, Nasjonalt Cyberssikkerhetssenter:

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Senteret har bred deltakelse fra andre aktører og skal være en driver for digital sikkerhet i Norge. Gjennom samhandling vil partnerne i NCSC styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor. Utgangspunktet er et felles risikobilde og situasjonsforståelse.

NCSC ble etablert i 2019 og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senteret leverer nasjonal deteksjonsevne, tilbyr rådgivningstjenester og medvirker til hendelseshåndtering ved større cyber-hendelser i samfunnet.

ENERGIDEBATTEN produseres av enerWE Partner. Redaksjonen i Europower deltar ikke i produksjonen.

Sponsorer:

Microsoft-Logo-PNG-Transparent
web_logo_contact
kraft-cert-tekst-RGB-web-trans
sintef loog
energi_norge_rgb_uten_tagline-01

ØNSKER DIN ORGANISASJON Å DELTA I ENERGIDEBATTEN?

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OM SPONSORPAKKE

Noen av høstens temaer for ENERGIDEBATTEN:

Arendalsuka spesial

Hydrogen

Havvind

Landbasert vind

Solenergi


EU og gassFleksibiltet i nettetStartups i energibransjenOvervåking, drift og vedlikehold ved bruk av droner

NORGE ER EN ENERGINASJON

VI HOLDER ENERGIDEBATTEN SAKLIG, FAKTABASERT OG LEVENDE.

LIVESTREAM
ENERGIDEBATTENs seere vil få muligheten til å stille spørsmål til deltakerne underveis i sendingen. Sendingen livestreames på våre digitale flater. I tillegg kan sendingen livestreames direkte på sponsorens webside og facebookside.
PODCAST
Lyden fra ENERGIDEBATTEN blir tilgjengeliggjort som podcast for alle som ønsker å holde seg oppdatert, også når de ikke sitter ved desktop.
SAMFUNNS­DEBATT
Vi løfter ENERGIDEBATTEN ut av bransjen og opp på samfunnsagendeaen.

Se og lytt til tidligere debatter